حریم خصوصی

سیاست‌های حریم خصوصی در وب‌سایت‌ها بیانیه‌هایی هستند که به بازدیدکنندگان اطلاعاتی در مورد جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات شخصی کاربران ارائه می‌دهند. این سیاست‌ها به کاربران کمک می‌کنند تا بدانند چه اطلاعاتی از آن‌ها جمع‌آوری می‌شود، به چه منظوری و چگونه می‌توانند اطلاعات خود را مدیریت کنند.